Onze school

Schoolorganisatie

Als school staan we niet alleen! Er zijn verschillende participaties waarmee we samen school maken.

Schoolorganisatie

CLB

Het CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
Onze school werkt samen met het Vrij CLB Kempen, vestiging Herentals.

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit ouders, personeel en mensen van de lokale gemeenschap en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie-en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haarhuishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden.

Samenstelling schoolraad

Ouders

  • Wouter Luyten - voorzitter
  • Steven Serneels
  • Barbara Daveloose

Personeel

  • Lien Verduyckt - secretaris
  • Dorien Hannes

Lokale gemeenschap

  • Paul Bisschops
  • Michaël Boeckx

Leerlingenraad

In onze school zetelen er 9 leerlingen in de leerlingenraad en wordt deze samengesteld via verkiezingen.
Elke leerling van het 4de tot en met het 6de leerjaar kan zich kandidaat stellen en mag stemmen.