Voor en naschoolse kinderopvang

Voor en na school kunnen kleuters en leerlingen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang die georganiseerd wordt door het OCMW van Herselt.

De opvang wordt verzekerd door begeleidsters die hiervoor speciaal opgeleid zijn en regelmatig bijscholing volgen.

De begeleidsters verwachten dat het brengen en halen van de kinderen rustig kan gebeuren zodat er tijd is om informatie uit te wisselen met de ouders of gewoon om wat te praten.

Indien het kind speciale zorg nodig heeft, is het aangeraden dat de ouders dit vooraf bespreken met de coördinator of de begeleidsters.

‘s Morgens kan je in de BKO terecht vanaf 7.00u. De begeleidsters brengen de kinderen om 8.30u. naar school.