Oudercomité


Wat is onze missie?

Onze school is niet zomaar een gebouw waar je ’s morgens je kinderen naartoe brengt en ze ’s avonds iets “slimmer” terug mee naar huis neemt. Het is geen eiland, ver van de dagdagelijkse realiteit. Het is integendeel een plaats waar je kinderen op een levendige, boeiende en persoonlijke manier worden aangesproken om te leren en te leven. Zo een school kan niet “leven” zonder de samenwerking en de steun van ouders. Daarom proberen wij als vertegenwoordigers van de ouders op een positieve, kritische manier aan dit project mee te werken.

Wat zijn onze kerntaken?

 1. Ondersteunen van de schoolwerking door financiële ondersteuning voor de aankoop van educatief verantwoord materiaal en door een handje toe te steken op schoolfeesten.
 2. Meedenken over de thema’s die ouders aanbelangen  zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid.
 3. Organiseren van ontmoetingsactiviteiten (koffie op de eerste schooldag, comedy night, …)
 4. Informeren van alle ouders via nieuwsbrief, website, …

Wat realiseerden we in het verleden?

Onderstaand een opsomming van een aantal van onze realisaties:

 1. Afwerking nieuwe speelplaats kleuterschool: het plaatsen van de speeltoestellen, schilderwerken, nieuwe houten tuintafels,  aankoop muurborden, aankoop tankstation met in de nabije toekomst nog een prachtig fietsparcours, muurschildering
 2. Verfraaiing speelplaats lagere school: muurschildering, nieuw speeltuigen, bloembakken, lage beplanting, nieuwe bureaus voor de leerkrachten en belijning op de speelplaats
 3. Prachtige jaarkalenders waarop de kinderen, hun leerkrachten, directie en wijzelf het beste van onszelf geven.
 4. Jaarlijks verzorgen we het carnavalsdiner voor de leerlingen van de lagere school.
 5. Ook zorgen wij ervoor dat ieder jaar de Paashaas en de Sint onze kinderen in de watten kunnen leggen.
 6. Samenwerking met andere initiatieven in het dorp: tweejaarlijks kerstconcert, kleiputsite en drankenstand kruiwagenkoers
 7. We wagen ons ook aan de Ramselse Routeloop
 8.  …