Medicatie op school

  • Je kind wordt ziek op school
    Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.
  • Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren
    In uitzonderlijke gevallen kun je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Die vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Je vindt hiervoor een attest bij de documenten op de schoolwebsite. Wij vragen uitdrukkelijk om geen medicatie in de boekentas te stoppen, maar wel samen met het attest af te geven aan de klasleerkracht.
  • Andere medische handelingen
    Wij stellen geen (andere) medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatie. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Hieronder vind je een attest voor toediening van medicatie: